سروان فراری ارتش وابسته به دمکرات، درجه‌دار ارتش را تحویل این گروهک داد

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/12 00:00

۱ سروان فراری ارتش به‌نام حسین ترکمانی که وابسته به حزب دمکرات است، در مهاباد مردم را علیه ارتش تحریک کرد و پس از دستگیرکردن ۱ درجه‌دار ارتش، او را تحویل حزب دمکرات داد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1359-06-12
نوع عملیات تروریستی
گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
دمکرات
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25