بر اثر انفجار سه مین، هفت نفر مجروح شدند

شهریور 1359
4shahrivar1359
تاریخ: 1359/06/04 00:00

بر اثر انفجار ۳ مین در ۲ جادۀ جداگانه بین نقده به اشنویه و نقده به پیرانشهر، به ۱ خودرو نظامی و ۱ اتومبیل و ۱ کمباین آسیب وارد شد و ۷ نفر در مجموع مجروح شدند. انفجار اول در ساعت ۹ صبح در مسیر نقده به اشنویه روی داد و ۱ کمباین آسیب دید. سپس رئیس پاسگاه ژاندارمری منطقه برای بررسی موضوع، عازم منطقه شد که اتومبیل جیپ وی نیز در جادۀ پاسگاه پیرناصر به روی مین رفت و در ۱۰متری محل منفجر شد و ۲ جوانمرد و ۱ سرباز زخمی شدند. انفجار سوم نیز در مسیر نقده به پیرانشهر با برخورد ۱ اتومبیل با مین دیگری روی داد. بر اثر انفجار این مین، ۴ نفر مجروح شدند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، نقده
تاریخ واقعه
1359-06-4
نوع عملیات تروریستی
انفجار مین
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
مین
تعداد مجروحین
7
خسارات مالی
آسیب‌دیدگی 1 خودرو نظامی و 1 اتومبیل و 1 کمباین
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25