شهادت یک مرزبان در درگیری با عناصر پژاک

سال 1398
014500212521
تاریخ: 1398/05/29

پاسدار «علی پیغامی خوشه‌مهر» 22ساله در درگیری با عناصر گروه تروریستی پژاک در ارتفاعات قندیل 2 در استان آذربایجان غربی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید

 

شهر
ارتفاعات قندیل
تاریخ واقعه
1398/05/29
گروهک تروریستی
پژاک
تعداد شهدا
1 نفر
منبع
گزارش سال تروریسم در جمهوری اسلامی ایران؛ 1398
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25