کشف سلاح و مهمات از 4نفر در محلۀ جعفرآباد کرمانشاه

دی 1358
0000026
تاریخ: 1358/10/21

شهر: Kermanshah, Iran

طی ۲ روز گذشته در محلۀ جعفرآباد کرمانشاه، ۴ قبضه سلاح کمری با ۴ خشاب و مقداری فشنگ از ۴ نفر به دست آمد.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-10-21
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۴ قبضه سلاح کمری با ۴ خشاب و مقداری فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص288
آدرس
Jafar Abad, Kermanshah
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25