کشف یک چمدان پر از فشنگ از فردی ناشناس توسط پاسداران کمیته راه‌آهن

خرداد 1358
167
تاریخ: 1358/03/18

شهر: تهران, ایران

پاسداران کمیتۀ راه‌آهن، در داخل قطار تهران به خرمشهر، جوانی را دستگیر کردند که با ۱ چمدان و ۱ ساک دستی محتوی فشنگ عازم خرمشهر بود.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-03-18
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص69
آدرس
تهران, ایران
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25