کشف اسلحه توسط مأموران ژاندارمری در استان‌های هرمزگان، اصفهان، مازندران، لرستان و تهران

خرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/03/04

شهر: تهران, ایران

مأموران ژاندارمری استان‌های هرمزگان، اصفهان، مازندران، لرستان و تهران، بیش از ۲۸ قبضه ژ۳ و انواع دیگر اسلحۀ انفرادی را به همراه مهمات مرتبط کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-03-04
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲۸ قبضه ژ۳ و انواع دیگر اسلحۀ انفرادی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص58
آدرس
تهران, ایران
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25