تحویل سلاح به کمیته انقلاب اسلامی توسط یکی از اهالی دامغان

خرداد 1358
1131
تاریخ: 1358/03/02

شهر: دامغان, ایران

 یکی از اهالی دامغان، ۱ قبضه اسلحۀ ام۱ با ۱۱ تیر به کمیتۀ انقلاب اسلامی دامغان تحویل داد.

 

شهر
ایران، سمنان، دامغان
تاریخ واقعه
1358-03-02
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه اسلحۀ ام۱ با ۱۱ تیر
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص57
آدرس
دامغان, ایران
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25