مأموران ژاندارمری، ۵۲ قبضه سلاح در نقاط مختلف آذربایجان غربی کشف کردند

بهمن 1359
30bahman59_1
تاریخ: 1359/11/30 00:00

مأموران ژاندارمری استان آذربایجان غربی طی چند روز گذشته، ۵۲ قبضه انواع مختلف سلاح و ۶۸ فشنگ از نقاط مختلف این استان کشف کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی
تاریخ واقعه
1359/11/30
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25