مهاجمان مسلح به‌طرف مقر سپاه و ژاندارمری تیراندازی کردند

بهمن 1359
303030
تاریخ: 1359/11/14 00:00

مهاجمان مسلح به‌طرف مقر سپاه پاسداران و پاسگاه ژاندارمری مستقر در نجف‌آباد بیجار تیراندازی کردند که مأموران به آتش آنان پاسخ دادند و مهاجمان را عقب راندند.

 

شهر
ایران، کردستان، بیجار
تاریخ واقعه
1359/11/14
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25