کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات از منزلی شخصی در ارومیه

بهمن 1358
00000029
تاریخ: 1358/11/29

شهر: Urmia, Iran

در ناحیۀ پاسگاه بازرگان ارومیه، از منزلی شخصی، ۳ قبضه سلاح کمری، ۲ قبضه سلاح شکاریِ دولول و ۱ خشاب حاوی ۳ تیر به دست آمد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1358-11-29
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه سلاح کمری، ۲ قبضه سلاح شکاریِ دولول و ۱ خشاب حاوی ۳ تیر
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص309
آدرس
Urmia
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25