کشف اسلحه و مهمات توسط مأموران گشت پلیس تهران

بهمن 1358
0000001
تاریخ: 1358/11/19

شهر: Tehran, Iran

مأموران گشت پلیس تهران ۱ قبضه ژ۳ به همراه ۹۵ فشنگ کشف و ضبط کردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-11-19
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه ژ۳ به همراه ۹۵ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص304
آدرس
Tehran
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25