درگیری مسلحانه پیش‌مرگان مسلمان کرد با عناصر حزب منحلۀ دمکرات و حزب بعث عراق در جوانرود

بهمن 1358
303030
تاریخ: 1358/11/15

شهر: Javanrud, Iran

پیش‌مرگان مسلمان کرد طی ۱ رشته عملیات موفق، با عناصر حزب منحلۀ دمکرات و حزب بعث عراق درگیر شدند و ضربات سنگینی بر پیکرۀ آن‌ها وارد کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، جوانرود
تاریخ واقعه
1358-11-15
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب دموکرات و حزب بعث عراق
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص302
آدرس
Javanrud
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25