کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات توسط پاسداران از داخل یک کامیون در مهاباد

بهمن 1358
0000086
تاریخ: 1358/11/13

شهر: Mahabad, Iran

در ساعت ۱۸، پاسداران از ۱ کامیون خاور که از مهاباد عازم خرم‌آباد بود، ۲۹ قبضه تفنگ تک‌لول، ۱ قبضه تفنگ پرشوب، ۶ قبضه سلاح کمری، ۱۹ فشنگ برنو، ۲ فشنگ ته‌پر و ۴ خشاب اضافۀ سلاح کمری چکسلواکی کشف کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1358-11-13
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۹ قبضه تفنگ تک‌لول، ۱ قبضه تفنگ پرشوب، ۶ قبضه سلاح کمری، ۱۹ فشنگ برنو، ۲ فشنگ ته‌پر و ۴ خشاب اضافۀ سلاح کمری چکسلواکی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص301
آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25