گروگان‌گرفتن چندنفر از اعضای جهاد سازندگی توسط عناصر حزب دموکرات در کردستان

بهمن 1358
0000085
تاریخ: 1358/11/13

عناصر مسلح حزب منحلۀ دمکرات کردستان چند نفر از اعضای جهاد سازندگی را به گروگان گرفت: علی‌اصغر مشکی، حمید ساعتچی، محمد الهی و حبیب‌الله ابراهیمی.

 

شهر
ایران، کردستان
تاریخ واقعه
1358-11-13
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص301
آدرس
Kurdistan Province
Iran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25