کشف مقادیری اسلحه و مهمات از داخل دو خودرو توسط مأموران و پاسداران انقلاب مسجدسلیمان

بهمن 1358
0000057
تاریخ: 1358/11/07

شهر: Masjed Soleyman, Iran

مأموران و پاسداران انقلاب مسجدسلیمان از ۲ خودرو در این شهر ۲ قبضه سلاح و ۶۰ فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1358-11-07
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص295
آدرس
Masjed Soleyman
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25