کشف اسلحه در سبزوار

بهمن 1357
keyhansabzevar
تاریخ: 1357/11/30

شهر: سبزوار, ایران

گارد ملی کمیته امام خمینی در سبزوار 15قبضه ژ3، 16قبضه کلت، 1تیربار، چند نارنجک، 5000فشنگ و 3 ماسک ضدگاز از خودروهای عبوری کشف کردند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، سبزوار
تاریخ واقعه
1357-11-30
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
15قبضه ژ3، 16قبضه کلت، 1تیربار، چند نارنجک، 5000فشنگ و 3 ماسک ضدگاز
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص19
آدرس
سبزوار, ایران
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان