مهاجمان مسلح به پاسگاه کورانه در آبادی دوبره حمله کردند

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/18 00:00

مهاجمان مسلح به پاسگاه کورانه در آبادی دوبره حمله کردند که با مقابلۀ نیروهای خودی، مجبور به فرار شدند. در این درگیری، ضمن اینکه هیچ آسیبی به نیروهای خودی وارد نشد، ۱ دستگاه کمپرسی از مهاجمان به غنیمت گرفته شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359/12/18
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25