ماموران جمهوری اسلامی، 6 قبضه سلاح غیرقانونی از مناطق مختلف تهران کشف کردند

اسفند 1359
16esfand59_3
تاریخ: 1359/12/16 00:00

مأموران کلانتری ۵ تهران از منزلی شخصی، ۱ قبضه کلت والتر با تعدادی فشنگ کشف کردند. همچنین کمیتۀ منطقۀ ۱۰ تهران، ۲ قبضه کلت با ۲۰ فشنگ و کمیتۀ کلانتری تهران‌نو، ۲ قبضه سلاح ژ۳ با تعدادی فشنگ و وسایل کشف کردند. در عملیات دیگری، کمیتۀ کلانتری ۹ تهران ۱ قبضه سلاح ژ۳ با تعدادی فشنگ و ۱۳ کیلوگرم مواد انفجاری کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/12/16
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه کلت والتر، 2 قبضه ژ۳، 1 قبضه کلت، 20 فشنگ، ۱۳ کیلوگرم مواد انفجاری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25