دستگیری تعدادی از راهزنان مسلح جاده شهر بابک و یزد توسط پاسداران انقلاب

اسفند 1358
-17
تاریخ: 1358/12/26

شهر: Kerman, Iran

پاسداران انقلاب تعدادی از راهزنان مسلح جادۀ شهر بابک و یزد را دستگیر کردند. از این افراد، ۱ کلت کالیبر ۳۵ با ۳۷ فشنگ کشف شد.

 

شهر
ایران، کرمان
تاریخ واقعه
1358-12-26
نوع عملیات تروریستی
راهبندان و غارت اموال
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ کلت کالیبر ۳۵ با ۳۷ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص322
آدرس
Kerman
Province, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25