کشف مقادیری سلاح و مهمات از چندین متجاوز مرزی افغانستانی در بوشهر

اسفند 1358
303030
تاریخ: 1358/12/09

شهر: Bandar Deylam, Iran

مأموران ژاندامری دیلم ۳۴ متجاوز مرزی را که ۱۰ نفرشان افغانستانی بودند و همچنین ۱ قایق متجاوز عراقی را با ۷ سرنشین دستگیر کردند و جمعاً ۴ قبضه کلاشینکف و ۳۰٬۲۰۵ فشنگ از این افراد کشف کردند.

 

شهر
ایران، بوشهر
تاریخ واقعه
1358-12-09
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۴ قبضه کلاشینکف و ۳۰٬۲۰۵ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص313
آدرس
Bandar Deylam
Bushehr Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25