کشف سلاح و مهمات از داخل چمدان فردی در تهران

آذر 1358
00091
تاریخ: 1358/09/22

شهر: Tehran, Iran

مأموران منطقۀ ۱۲ تهران به مسافرخانۀ فیروز، واقع در انتهای خیابان مصدق مراجعه و جوانی را دستگیر کردند که ۱ چمدان سلاح حمل می‌کرد. پس از بازرسی چمدان، ۳ قبضه کلت، ۳ قبضه سلاح شکاری تک‌لول، ۶۵ فشنگ، مقداری باروت و مقداری مواد منفجرۀ تی‌ان‌تی به دست آمد. فردی دیگر نیز در این خصوص دستگیر شد.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-09-22
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه کلت، ۳ قبضه سلاح شکاری تک‌لول، ۶۵ فشنگ، مقداری باروت و مقداری مواد منفجرۀ تی‌ان‌تی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص260
آدرس
Tehran Province, Tehran
Ayatollah Kashani Blvd, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25