گروگان‌گرفتن 9نفر از سرمایه‌داران شهر دورود توسط گروه توحیدی قتال

آذر 1358
00051
تاریخ: 1358/09/15

شهر: Dorud, Iran

گروه توحیدی قتال دورود ۹ نفر از سرمایه‌دارهای این شهر را به گروگان گرفتند. این گروگان‌گیری با دخالت پاسداران در روز بعد خاتمه یافت و گروگان‌گیران خلع سلاح شدند.

 

شهر
ایران، لرستان، دورود
تاریخ واقعه
1358-09-15
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
گروه توحیدی قتال
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص253
آدرس
Dorud
Lorestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25