حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به شهر کامیاران

آذر 1358
303030
تاریخ: 1358/09/07

شهر: Kamyaran, Iran

مهاجمان مسلح جادۀ ورودی شهر کامیاران را تحت کنترل خود قرار دادند و اطراف دفتر سپاه پاسداران را سنگربندی کردند و قصد داشتند این دفتر را محاصره کنند.

 

شهر
ایران، کردستان، کامیاران
تاریخ واقعه
1358-09-07
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص248
آدرس
Kamyaran
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25