حمله مسلحانه عناصر حزب کومله و دموکرات به شهر مریوان

آذر 1358
303030
تاریخ: 1358/09/06

شهر: Marivan, Iran

عناصر مسلح گروهک کومله و حزب منحلۀ دمکرات و افراد شیخ عثمان نقش‌بندی تمامی منطقۀ مریوان را اشغال کرده‌اند. ضدانقلاب تمامی شهر را سنگربندی کرده‌اند و جاده‌های منتهی به آن، به اشغال نیروهای آن‌ها در آمده است. مهاجمان مسلح پادگان مریوان را نیز محاصره کرده‌اند و درگیری شدیدی اطراف آن آغاز شده است.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1358-09-06
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب کومله و دموکرات
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص247
آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25