پنجاه‌وچهار قبضه جنگ‌افزار غیرمجاز در آذربایجان غربی کشف شد

آبان 1359
303030
تاریخ: 1359/08/07 00:00

پنجاه‌وچهار قبضه جنگ‌افزارهای مختلف غیرمجاز با ۶۰۳ تیر مهمات آن‌ها در منطقۀ آذربایجان غربی کشف و جمع‌آوری شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی
تاریخ واقعه
1359/08/07
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25