به‌دنبال دستگیری ۶ تن از چریک‌های فدایی خلق، مقدار زیادی سلاح و مهمات از آن‌ها کشف شد

آبان 1359
6mehr59_1
تاریخ: 1359/08/06 00:00

به‌دنبال دستگیری ۶ نفر از چریکهای فدایی خلق در پلیس‌راه شیراز به کازرون، از آن‌ها ۸ نارنجک جنگی، ۳ قبضه ژ۳، ۲۵ فشنگ تیربار، ۱ زاویه‌یاب خمپاره‌انداز، ۷ فانسقه، ۱ نارنجک و لوازم دیگر کشف شد.

 

شهر
ایران، فارس، شیراز
تاریخ واقعه
1359/08/06
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق(منافقین)
نوع سلاح
نارنجک جنگی، ۳ قبضه ژ۳، ۲۵ فشنگ تیربار، ۱ زاویه‌یاب خمپاره‌انداز، ۷ فانسقه، ۱ نارنجک
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Fars Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25