معرفي كتاب

Armدفتر پژوهشهاي مؤسسه كيهان اقدام به انتشار كتاب ارزنده اي به نام "‌ رهايي از توهم " به قلم يكي از سابق سازمان مجاهدين خلق نموده است .

در مقدمه اي كه دفتر پژوهشهاي كيهان بر اين كتاب كه اكنون به صورت پاورقي نيز در اين روزنامه منتشر مي شود، نوشته است، چنين آمده است:

كتاب حاضر داستان تلخ شاخه اي بريده شده از درخت تنومند نسل پرشور انقلاب است، كساني كه جواني شان در آتش اغواگري برخي جاه طلبان متعصب سوخت؛ آنان كه اندكي بعد تشت رسوايي شان از پشت بام نوكري يكي از منفورترين ديكتاتوري هاي قرن اخير فروافتاد. همان كساني كه امروز از آمريكا سند تحت الحمايگي گرفته اند و تصاوير ديدارهاي خود با سناتورهاي آمريكايي و قرار گرفتن در كنار لردهاي انگليسي و صدام حسين را به مثابه سند افتخار خود منتشر مي كنند و با آن فخر هم مي فروشند!

كتاب حاضر روايت قرباني شدن جواناني است كه تباهي آنها جز با پشتيباني و تبليغات واهي مدعيان نيرنگ باز و رجزخواني هاي اغفال كننده آنها فراهم نمي آمد. تبليغات گسترده اي كه يك سوي آن عناصر غربزده و يا ساواكي همچون عبدالكريم لاهيجي، منوچهر هزارخاني، علي اصغر حاج سيدجوادي، مسعود بهنود، عليرضا نوري زاده و امثال آنها بودند و در سوي ديگر عوامل سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه چپ آمريكايي نظير خانبابا تهراني، بهمن نيرومند، ناصر پاكدامن، هما ناطق، هدايت الله متين دفتري و. . . مي باشند.

نويسنده اين كتاب در اوايل سال 1362 دستگير و زنداني شد، اما از نظر او، زندان فرصتي بود براي رها شدن از حصار باورهاي غلط و آشنايي با ماهيت واقعي، ترفندها و برنامه هاي پيچيده سازمان مجاهدين خلق كه براي جلوگيري از ريزش شديد نيروها به هر دري مي زد.

نويسنده در كنار روايت خاطرات تلخ و شيرين خود از دوران زندان، ذهن خواننده را با اين پرسش مواجه مي سازد كه «هدف سازمان مجاهدين از فريب دادن و قرباني كردن اين همه هوادار چه بوده است؟!» جلب رضايت بيگانگان، متوقف ساختن انقلاب يا هر دو. . . پاسخ اين پرسش را، هرچند مجمل، در كتاب حاضر خواهيد يافت.

اين كتاب را مي توانيد در قسمت اسناد سايت هابيليان مطالعه كنيد.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9931965&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25