شهید مجید عباسیان

مجید عباسیان در اول مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک به دنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و پاسدار بود.مجید متاهل ، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان سهروردی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

Shahid Abasian


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10290566&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان