شهید جعفر جوهري

Johariشهید جعفر جوهري سفيد در روز بيستم فروردين ماه سال يك هزار و سيصد و سي و پنج زاده شد. تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت و وارد كادر ارتش شد. وي ساکن تهران بود. جعفر متاهل  و دو فرزند داشت. او در روز سيزدهم آبان ماه سال يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت در شهرستان بانه توسط عناصر حزب كوموله به شهادت رسيد.

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10290647&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان