تروریسم تکفیری محصول رفتارهای مداخله‌جویانه بازیگران فرامنطقه است

Abdolahian

معاون عربی آفریقایی وزارت امورخارجه کشورمان گفت: تروریسم تکفیری به‌عنوان یک تهدید نوین و فرامرزی که امنیت جهانی را مخدوش نموده، محصول رفتارهای مداخله جویانه برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور) به نقل از مهر، حسین امیرعبداللهیان در سخنرانی خود در کنفرانس سیاست جهانی در شهر مونترو سوئیس با موضوع جمهوری اسلامی ایران و بحران های غرب آسیا افزود: این مداخلات غالبا بصورت دخالت های نظامی و سخت افزارانه می باشد که سبب پیچیده تر شدن اوضاع غرب آسیا شده است.

وی ادامه داد:خاورمیانه در دوران گذار فعلی نیازمند نظم امنیتی نوین است و رمز کارآمدی نظم نوین امنیتی درخاورمیانه درونزایی، نقش آفرینی جمعی حکومت ها و توجه به خواسته‌ای مشروع مردم منطقه می باشد. یکی از بهترین شیوه های کمک به حل مشکلات خاورمیانه تقویت فرایندهای همگرائی منطقه ای در سطوح دولتی و مردمی است.

امیرعبداللهیان خاطر نشان کرد: جای تاسف است که طی سال های گذشته قیام های ملی و دموکراسی خواهی مردم منطقه توسط تروریست ها به انحراف کشیده شد و امروز با درک غیردقیق برخی رهبران کشورهای همسایه ما از تحولات داخلی و عدم توجه به حکومت داری خوب به جای صندوق رای، اسلحه و ترور سرنوشت ملت ها را تعیین می کند.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود که به موضوع بحران تروریسم اختصاص داشت، گفت: اقدامات داعش تایید می کند خطر بزرگ و اصلی در جهان امروز آن است که سازمان های تروریستی به حکومت های تروریستی تبدیل شوند.

معاون وزیر امور خارجه مهمترین وجه تمایز جدید اوضاع بحرانی خاورمیانه در مقایسه با قرون گذشته را سهولت انتقال بحران، تروریسم و ناامنی از این منطقه به دیگر نقاط جهان دانست وگفت: البته چنین تمایزی نتیجه شبکه ای شدن امنیت در دهکده جهانی و سهولت تاثیر پذیری مناطق جهان از همدیگر است. متاسفانه استفاده ابزاری از تروریسم و تقسیم تروریسم به انواع خوب و بد سبب وخامت بیشتر امنیت در خاورمیانه و امنیت جهانی شده است.

وی تصریح کرد: پرداختن به حل مشکل بزرگی نظیر تروریسم، بیش از تقابل سخت افزاری و مواجهه نظامی، نیازمند راه حل های نرم افزارانه نظیر کاستن از تعداد شهروندان منزوی، پایان دادن به اشغالگری، یافتن راههای ریشه کنی فقر و بهبود زیر ساختهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خاورمیانه است.

امیرعبداللهیان افزود: تروریسم تکفیری که امروزه بعنوان یک تهدید نوین و فرامرزی، امنیت جهانی را مخدوش نموده و همه دولتها، ملتها، ادیان و مذاهب را هدف قرار داده است، محصول رفتارهای مداخله جویانه و غیرمسوولانه برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.

وی در ادامه گفت: تروریسم تکفیری جریانی تصنعی، بی هویت و بی ارتباط با ادیان و مذاهب الهی است که در خطایی راهبردی بصورت ابزاری مورد استفاده برخی بازیگران قرار گرفته و اکنون هزینه های آن بر جامعه جهانی تحمیل شده است. خطر این نوع تروریسم به اندازه ای است که اتحاد جهانی برای مبارزه و ریشه کنی آن را می طلبد.

امیرعبداللهیان خاطر نشان کرد: افراط گرایی، تروریسم، ذهنیت تکفیری و فرقه گرایی چالش هایی هستند که همه ما در منطقه و فراتر از آن تهدید می کند و ضروری است که به صورت دسته جمعی به این چالش ها پاسخ داد.

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه در تشریح موضوع دیگر با عنوان بحران فلسطین گفت: بدون شک اشغال ادامه رهیافت نفی حقوق اساسی فلسطینیان همچنان در صدر بزرگترین مشکلات خاورمیانه است. تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر در سرزمین های اشغالی، نفرت و افراط گرایی را افزایش می دهد.

 

وی در ادامه افزود: عراق، سوریه و یمن، مدل های یکسانِ بحران آفرینی از طریق ترور، افراطی گری، خشونت، کشتار و تجاوزند.

معاون وزیر امور خارجه گفت: به هم تنیدگی امنیت بین المللی ایجاب می کند که یکایک اعضای جامعه جهانی به آنچه در جغرافیای عراق، سوریه، لبنان، یمن، لیبی و سایر کانونهای بی ثباتی و بحران در خلیج فارس، خاورمیانه و شمال آفریقا می گذرد، از دریچه امنیت ملی و امنیت جمعی نگریسته و در جهت حل و فصل سیاسی این بحرانها بکوشند. این دیدگاه به معنای مجاز بودن اقدامات مداخله جویانه در مسائل داخلی کشورها به بهانه در خطر بودن امنیت ملی و یا امنیت بین المللی نیست، بلکه به معنای پایبندی به رفتار مسوولانه و متعهدانه نسبت به امنیت بین المللی است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد بدون اراده واقعی و همکاری واقعی جمعی نمی توان انتظار داشت افزایش روز افزون فعالیت گروههای تروریستی، افراطی و بی مسوولیت کاهش یابد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران حمایت مالی و تسلیحاتی برخی طرفها از گروه های مسلح بی مسوولیت و دامن زدن به توطئه شوم فتنه طائفی و مذهبی را تقبیح می کند.

به گفته امیر عبداللهیان، امروز تروریسم و افراطی گری در منطقه غرب آسیا سوریه، عراق، یمن، لیبی و فراتر از آن در اروپا فرانسه گسترش یافته و هر روز شاهد آنیم که گروههای تروریستی با توسل به وحشیانه ترین روش ها، زنان، مردان و کودکان را قربانی می نمایند و زیرساخت های کشورها را نابود می کنند. افراط گرایان در راستای تأمین اهداف نامشروع خود از حمایت های اطلاعاتی، تسلیحاتی و مالی برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی برخوردارند.

وی در ادامه سخنرانی خود ایران و بحران های منطقه را به عنوان موضوع اصلی برشمرد و تاکید کرد: تهران باور دارد که بحران های منطقه ما راهکار نظامی ندارد.

معاون وزیر امور خارجه همچنین کاربرد زور در منطقه را موجب افزایش نفرت و تقویت روند افراط گرایی دانست و افزود: جایگزین دیگری برای حل و فصل چالش ها و بحران های سیاسی ناشی از تفکرات تکفیری جز راهکار سیاسی نیست.

وی افزود: برای ریشه کنی تروریسم باید طراحی و برنامه ریزی مشترک از سوی همه کشورها انجام گیرد.

عبداللهیان خاطر نشان کرد: باید منابع مالی تروریست ها، راه های دستیابی آنها به تسلیحات پیشرفته و مکان هایی که آموزش های نظامی می بینند، مسدود شده و از بین بروند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد جدی دارد که امنیت همسایگان، امنیت جمهوری اسلامی ایران می باشد و امیدوار است که همه بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای به شکلی مثبت، سازنده و به نحوی مسوولانه به برنامه اقدام جدی برای عمل، گفتگو و همکاری در مبارزه با تروریسم و تمرکز بر راه حل های سیاسی پاسخ دهند.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: ابتکار عمل های سازمان ملل راجع به مسائل منطقه ما وقتی موفقیت آمیز خواهد بود که در خصوص مقابله جدی با تروریسم بموازات تقویت روندهای سیاسی منظقه ای چاره اندیشی شود در غیر این صورت هرگونه راه حلی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی گفت: از نظر جمهوری اسلامی ایران امنیت یمن، سوریه و عراق، امنیت عربستان و امنیت منطقه مهم است اما عربستان نمی تواند امنیت دیگران را در سوریه، عراق و یمن به مخاطره اندازد و امنیت خود را تامین کند، این یک تناقض است.

امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد: تهران از محوریت سازمان ملل در حل سیاسی همزمان مسائل منطقه و مبارزه جدی با تروریسم حمایت می کند.

وی گفت: ایران در قبال کشورهای فرامنطقه به تعامل نقادانه می اندیشد و وجهه تعاملی کار را در نظر می گیرد و انتظار دارد طرفهای مقابل نیز در پاسخ به تندروی ها و جنگ طلبان، منطق خردورزی سیاسی و تعقل معطوف به آینده در قبال ایران را دنبال کنند.

به گفته وی، تجزیه عراق یک گسل غیرقابل کنترل در منطقه ایجاد می کند که به نفع هیچکس نیست. برای جلوگیری از این اتفاق، ایران همه ظرفیت هایش را بکارگیری کرده است.

وی ادامه داد: برخی بانیان قطعنامه اخیر حقوق بشر در خصوص سوریه به این دلیل از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله و نیروهای مردمی ضد تروریستی خشمگین هستند که اجازه داده نشده تروریست های تکفیری به اهداف خود در عراق، سوریه و لبنان دست یابند.

امیرعبداللهیان گفت: حزب الله در مقابل اسرائیل سیاست مقابله به مثل و دفاع متقابل را دنبال می کند. حزب الله یک قدرت جهادی – سیاسی سازنده و موثر در لبنان می باشد. جهاد حزب الله تهاجمی نبوده بلکه تدافعی است و تاکنون لبنان را از شر تروریسم و تجاوزات اسرائیل نجات داده است.


مطالب پربازدید سایت

روایتی از جنایات منافقین در دهه شصت

«پاسدارکُشی» با عملیات واحدهای موتوری!

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در گفتگو با واچ لیست:

اروپا برای بازی خطرناک آلبانی، خود را به دردسر نمی‌اندازد

فرزند شهید «ابوالفضل پیرزاده»:

افتخار می‌کنم که فرزند یک معلم شهید ترور هستم

محمد سلحشور؛ روزنامه وطن امروز

این تروریسم است

روایتی از جنایات منافقین در دهه شصت

روش تهیه موتور برای ترور!

در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد؛

آخرین وضعیت پرونده چعب، شارمهد و ترور شهید فخری زاده+فیلم

کاری از دانش آموزان حاضر در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی؛

کلیپ دانش آموز شهید ترور، آرشام سرایداران

جدیدترین مطالب

با محور محور جشنواره هتک حرمت حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) و حمله تروریستی ۴ آبان ۱۴۰۱

انتشار فراخوان سوگواره ملی و ادبی شاهچراغ

در دیدار با خانواده شهید حسنعلی پورعیسی

خانواده‌های شهدای ترور سند زنده جنایات تروریستی هستند

با شعرخوانی احمد بابایی

نماهنگ "زخم‌های شاهچراغ"

گزیده ای از سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ "جنایات منافقین"

جانشین قرارگاه منطقه غرب نزاجا اعلام کرد

انهدام 4 تیم تروریستی داعش در غرب کشور توسط ارتش

داده‌نگار تفصیلی شهدای ترور جامعه دانشگاهی ایران منتشر شد

دانشجویان و دانشگاهیان، قربانی تروریست‌ها

از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد

شهدای نوجوان شاهچراغ به روایت «سفر قند»

فرزند شهید فخری‌زاده در مراسم رونمایی از کتاب «شنبۀ آرام»:

پدر و مادرم به یک اندازه در این عزت مجاهدانه سهیم بودند

در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد؛

آخرین وضعیت پرونده چعب، شارمهد و ترور شهید فخری زاده+فیلم

مطالب پربازدید بخش خبر

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

نشست نقد و بررسی کتاب «میلیشیا» برگزار شد

در ادامه شناسایی عناصر اصلی اغتشاشات و اخلالگران نظم عمومی

دستگیری لیدرهای مرتبط با گروهک منافقین در خوزستان+ فیلم

نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی در گزارشی نوشت

منافقین بر اساس توافق آمریکا-اسرائیل در آلبانی مستقر شدند

مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان