بسیاری از افراد به اجبار در کمپ منافقین نگهداری می شوند و دولت میزبان شریک جرم است

413349 924

قاضی دهقانی نیا، قاضی دادگاه محاکمه 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین گفت: بسیاری از اعضای گروهک منافقین به اجبار در کمپ گروه نگه داری می شوند و این می تواند اتهام مباشرت در نگه داری غیرقانونی افراد را متوجه دولت های میزبان کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هابیلیان قاضی دادگاه با خطاب قرار دادن مقامات قضایی اروپایی و آلبانیایی گفت: چنانچه دادگاه محاکمه اعضای گروه منافقین با شکایت خانواده های این اعضا مواجه شود با این شکایت ها طبق قانون رسیدگی خواهد کرد. خیلی از این افراد که در آنجا نگه داری می شوند مایل به حضور در آن کمپ ها نیستند.

قاضی دادگاه افزود: هرچند که این اتهام در کیفرخواست نیست اما برابر با تبصره ماده 341 ازآیین دادرسی کیفری، به آن رسیدگی خواهد شد و چنانچه به ماهیت این اتهام توجه شود دولت هایی که این افراد را بپذیرند میزبان کسانی هستند که تمایل به حضور در این کمپ ها ندارند و این خود اتهامی است که به صورت مستقیم و مباشرت، به دولت های میزبان این سازمان و اعضای این سازمان موجه است.

قاضی دهقانی نیا با دعوت از افرادی که از این گروه تروریستی شکایتی دارند گفت: این دادگاه شماره تماسی را اعلام خواهد کرد که حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور چنانچه شکایتی دارند یا علیه حتی دولت های مرتبط که میزبان این سازمان و متهمان آن می باشند شکایتی داشته باشند از راه این شماره تماس و راه های ارتباطی دیگر شکایت خودشان را به شعبه 11 دادگاه کیفری 1 استان تهران اعلام کنند. ...

وی در پایان با هشدار با کشورهای میزبان گروهک نفاق اضافه کرد: به این دولتها اعلام می شود چنانچه شکایتی را ناظر به اقدامات دولت های میزبان دریافت کنیم دادگاه وارد رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات نسبت به دولت های میزبان اقدام قانونی خواهد کرد.

 


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان