Thumbnail Image 1
معرفی کتاب
شهید علم - دفتر دوم

دومین دفتر از کتاب «شهید علم» به تازگی توسط دفتر جبهه فرهنگی انقلاب آماده و توسط نشر معارف منتشر شده است. خاطراتی ناب و نایاب از برجستگی‌های اخلاقی،علمی و فرهنگی این دانشمند جوان از زبان دوستان، نزدیکان و همکاران شهید در
این کتاب روایت شده است.
همچنین در ضمیمه کتاب نیز خلاصه مقالات علمی به همراه آلبوم عکس‌های این نخبه شهید آمده است.
گفتنی است پیش از این دفتر اول از مجموعه شهید علم، با موضوع دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری توسط دفتر نشر معارف منتشر شده بود.
در پشت جلد این کتاب می خوانیم:
«یک روز مهمان‌شان بودیم. صحبت‌مان گل انداخته بود که آرمیتا آمد. او را نوازش کرد و بوسید. سخت در آغوشش گرفته بود و می‌فشرد؛ انگار می‌خواست آرمیتا را بخشی از وجودش کند. آرمیتا که رفت داریوش گفت: «من نمی‌دونم اونایی که تو حادثه‌ای کشته می‌شن چی به سر بچه‌هاشون می‌آد؟» بعد از شهادت خودش، این جمله‌اش مدام در ذهن من تکرار می‌شد. آن را با یکی از نزدیکان شهید مطرح کردم. ایشان گفت: مثل اینکه یادتون رفته شهدا زنده‌اند.»