تلویزیون مجاهدین و عملیات فروغ

نویسنده: مجاهدین دبلیو اس، بیست و ششم ژوئیه 2007
(شکست مفتضحانه و خودکشی های دسته جمعی تقصیر همه بود الا رجوی!!)
همزمان با فرارسیدن سالگرد عملیات موسوم به فروغ تلویزیون مجاهدین اقدام به پخش برنامه ای با عنوان حماسه فروغ جاویدان نموده که طی سه شب از تلویزیون مجاهدین پخش می شود. بخش نخست این برنامه که سه شنبه شب ۲ مرداد ماه پخش شد، حاوی سخنرانی مسعود رجوی در سالگرد عملیات فروغ در مرداد سال ۱۳۸۰، پخش اظهارات شماری از اعضای سازمان در خصوص این عملیات و در نهایت فیلم های مستند و بریده جراید در این باره بود. سخنرانی مسعود رجوی حول عظمت عملیات فروغ و همچنین ارتباط دادن این عملیات با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ دور می زد. پخش قسمت هایی از فیلم مربوط به نشست قبل از عملیات که رجوی درباه ضرورت و کسب رضایت افراد تلاش می کند، بخش های دیگر این برنامه را تشکیل می داد.
نکته مهم و حائز اهمیت در این قسمت پخش چندین باره بخشی از فیلم نشست قبل از عملیات است که رجوی خطاب به افراد قرارگاه اشرف می گوید:
"با حسابگری نظامی و حسابگری سیاسی محض و با آرامش هر کس که می گوید درست است که برویم دستهایش را بالا بگیرد"
نحوه چینش و نریشن روی فیلم به گونه ای است که برای مخاطب به نوعی این معنی را القاء می کند که رجوی نیز تحت تاثیر خواست و اراده این افراد با عملیات موافقت کرده است. عذرا طالقانی، اسماعیلیان، حاجی نژاد، حسین ابریشم چی از نفراتی بودند که درباره عملیات و پاره ای از دلایل آن اظهار نظر کردند. تمام تلاش تلویزیون مجاهدین صرفا معطوف به مرعوب کردن و برانگیختن احساسات مخاطبان متمرکز شده بود.