غیبت مسعود رجوی در سالگرد عملیات سرنوشت ساز فروغ نشان شکست سیاسی نظامی سازمان

نویسنده: پارس ایران، کانادا، سی ام ژوئیه 2007
سایت مجاهد وابسته به ضد مردمی ترین دشمنان آزادی و استقلال ایران سعی کرده است با بزرگ نمائی عملیات فروغ که بقول رجوی میز توطئه جهانی برای تثبیت رژیم و علیه مجاهدین را برگردانند و بدین دلیل رجوی با پر حرفی تمام سعی کرد که در جلسه توجیهی قبل از عملیات افراد را توجیه کند که تصمیمی که وی فردی گرفته است حرف همه اعضای سازمان هست واینکه وی علاوه بر سیاست در طراحی جنگی هم نابغه است .
خواهری که بتازگی از تهران امده بود بر خواست و گفت" برادر ما نمی توانیم برویم من تازه ازایران امده ام. اینجوری نیست که شما می گویید " رجوی گفت که قرار است در ۳۳ ساعت تهران را فتح کنیم .
رجوی مانند همیشه سعی کرد خودش از پاسخ دادن خودداری کند و بالطبع بادنجان دور قاب چین ها رابلند کرد که جواب این دختر شجاع ولی ساده را که مانند ما فکر می کرد این همان سازمان سالهای ۵۷ تا ۶۰ است د رحالیکه وی هم مانند بسیار افرادی که در فروغ قربانی قدرت طلبی و کودنی رجوی شدند نمی دانستند که رجوی کوچکترین ارزشی برای جان اعضا قائل نیست چه برسد به نظرات افراد .
رجوی بعدا بزدلانه و ناجوانمردانه تقصیر شکست را به گردن انان که زنده ماندند انداخت که" شما به من متصل نشده بودید و بدین دلیل از تنگه عبور نکردید."
سایت رجوی مانند همیشه رذیلانه از ذکر اینکه چگونه اعضایی که حتی تیراندازی نکرده بودند را به میدان جنگ فرستادند سکوت می کنند وبا اشاره از تعداد تانک هایی که د راین جریان نابود کرده اند خوشحالی می کنند د رحالی که ارزش یک کشته شده سازمان برابر با تمامی تسلیحات دنیا هست زیرا انسان مبارز پیدا نمی شود ولی اسلحه پیدا میشد. نکته ا ی که برای رجوی اهمیت نداشت.
انان بی شرمانه از اینکه از ۵۰۰۰ نفر اعزامی که قرار بود تهران را فتح کنند درحالیکه هر انسانی که گرفتار فرقه و اسیر توهم نبود می دانست که با ۵۰۰۰ نفر نمی شود حتی یک کشور کوچک افریقائی را که ارتش هم ندارد گرفت چه برسد به ایران و حکومت اخوندها که هنوز کارت جهاد را رو نکرده بودند.
مسعود رجوی بی شرمانه در نشست تحلیل فروغ گفت ما فکر می کردیم ( وی در اینجا می گوید ما چون شکست نظامی خورده است ) رژیم ارتشش را به مقابله ما خواهد فرستاد و این نقل و انتقال ۴۸ ساعت طول می کشید. در حالیکه رژیم بسیجی ها را به انجا فرستاد.
فی الوالقع رجوی یکی از ابله ترین فرماندهان نظامی نه تنها در تاریخ ایران بلکه درجهان است. وی آنقدر در توهمات خود غرق بود که فکر خروج از درگیری را نکرده بود . چرا؟ اکنون بعدا ز فرار وی در سال ۲۰۰۴ پاسخ ساده است وی برای جان اعضا ارزشی قائل نبود و نیاز به خون شهدا داشت تا مانند ضحاک با نوشیدن خون انان جوان بماند .
چرا ؟ زیرا رجوی خود در عملیات شرکت نداشت .
رجوی بعد از شکست نظامی فروغ که باعث از دست رفتن بهترین و کیفی ترین و با سابقه ترین کادرها ی سازمان شد می توانست از شکست سیاسی خود جلو گیری کند ولی با تحلیل های غیر واقعی مانند رقم غیر واقعی از تعداد کشته های رژیم ( ۵۰ هزار کشته ) و تعاریف های پاچه خواران در تشکیلات همجچنان دم خود را به صدام گره زد و شکست نظامی فروغ به شکست سییاسی سازمان در ایران و عراق انجامید.
رژیم بعد از فروغ و عدم اجازه صدام حسین برای عملیات در فوت آیت الله خمینی که رجوی انرا روز نهائی بیان کرده بود به این نتیجه رسید که رجوی قدرت سرنگونی را از دست داده است و تنها می تواند مشکلات سیاسی برا ی انان بوجود بیاورد.
فی الواقع اگر رجوی درست می گوید چرا از پخش ویدئوی نشست عملیات فروغ جلو گیری می کند. هیچ اطلاعات نظامی و امنیتی در ان وجود ندارد ولی یخش ان به معنای شکست سیاسی کامل رجوی و شکستن بت وی برای کسانی که بعد از فروغ در خارج از کشور با سازمان اشنا شده اند و از سابقه سازمان اطلاعی ندارند.
رجوی مسول خون تمامی اعضا کشته شده سازمان و هوادران هست و باید پاسخ بدهد که چرا انان را به کشتن داد .