نگاهی به ریشه های تهاجم منافقین

منبع: هابیلیان

مجله تلویزیونی ره آورد ۵، برنامه ویژه ای در سالگرد عملیات مرصاد پخش کرد، که آقای سیدمحمدجواد هاشمی نژاد، دبیرکل کانون هابیلیان به عنوان تحلیل گر و کارشناس مسائل سیاسی ریشه های عملیات جنون آمیز منافقین و انگیزه های آنان از این حرکت را بررسی کرد و گفت:
قبل از انقلاب گروههای مختلفی بودند که برخی شان اعتقاد داشتند که هیچ راهی برای غلبه بر رژیم سابق امکان پذیر نیست، مگر این که بوسیله سلاح و جنگ مسلحانه باشد. این ایده ای بود که توسط بعضی از مارکسیست ها و بعضی از گروههای مختلف دیگر و غیر مارکسیست ها دنبال می شد. بعضی از اینها به خاطر اینکه کسب محبوبیت هم بکنند، کسب وجهه مردمی هم بکنند، نظیر سازمان منافقین در ابتدای تشکیلشان خدمت حضرت امام هم بعضی از افرادشان رفتند و نظرات خودشان را بیان کردند و امام فرمودند پس از اینکه چند روز من نظرات اینها را گوش کردم و توجه کردم، متوجه شدم اینها از اساس گروهی هستند که منحرف هستند و گروه التقاطی ای هستند و افرادشان افرادی نیستند که آنچه که می گویند صادق باشند بر آنچه که در نهادشان هست. بنابراین حرکت اینها را مورد تأیید قرار ندادند.
سازمان های مختلف بلافاصله شروع کردند رسوخ کردن در دستگاه های مختلف، به طور مشخص در دانشگاه ها، در رسانه ها و از طریق ایجاد بلوا و اغتشاش شروع کردند نیرو گرفتن، جمع آوری سلاح که به همان اهداف خودشان که گرفتن تمام قدرت باشد، برسند. طبیعتاً به زودی به نقطه تلاقی با مردم رسیدند چون مشی آنها مورد پسند مردم نبود، افکار آنها مورد پسند مردم نبود و مردم اصلاً به آن مشی اقبالی نداشتند و چون آنها آن اهداف خودشان را از دست رفته می دیدند، پس از یکی دو سال پس از انقلاب، با مردم درگیر شدند و به روی انقلاب سلاح کشیدند و شما تصور بکنید یک انقلاب عظیمی مثل انقلاب اسلامی که به پیروزی رسیده، این گروه چقدر مردم شناسی و جامعه شناسی داشته که بعد از یکی دو سال پس از این انقلاب به این عظمت، اسلحه کشیدند روی مردم و انقلاب و شخصیتهای انقلاب که حکومت را اینطوری به دست بگیرند. طبیعتاً مردم عکس العمل نشان دادند و عکس العمل بسیار خوبی نشان دادند و باعث شدند اینها در کشور نتوانند بمانند. سران اینها بلند شدند رفتند در کشورهای اروپایی و به طور مشخص کشور فرانسه و گروههای و جوخه های ترور و مرگ را آنجا تشکیل دادند. به طور مشخص شاید در بعضی از کشته هایی که قربانیان این حوادث تروریستی توسط اینها بوده، کودکان خردسال هستند، زنها هستند، پیرمردها هستند، افرادی که در مغازه کار می کردند، کارمند، همه نوع قربانیانی داریم که به دست اینها کشته شدند. اخیراً لیستی تهیه شده از آمار جنایاتی که اینها انجام دادند. ۱۲۰۰۰ نفر بدست این سازمان که سازمان منافقین باشد کشته شدند. در بین کشته شدگان از کودک شیرخوار گرفته تا پیرمردان بالای ۸۰ سال وجود دارد. از همه اقشار مردم وجود دارد. نوجوان ۱۷ ساله، همه نوع قربانی در بین کسانی که اینها ترور کردند وجود دارد. بعد از مدتی که سران اینها این عملیات را از کشورهای اروپایی فرماندهی کردند، عرصه بر کشورهای اروپایی تنگ شد. به هر حال این همه جنایاتی که اینها دارند انجام می دهند، سروصدای این و آن درآمد و عرصه برشان تنگ شد، اینها به عراق رفتند تا به موازات عراق چون از سال ۵۹ حمله خودش را به کشور ما آغاز کرده بود، از خارج صدام و از داخل منافقین و گروههای مسلح افتادند به جان انقلاب که بتوانند انقلاب را به نابودی بکشانند.
منافقین در طی این مدت در عراق، اصلاً جزئی از ارتش عراق در آمدند. آنجا شروع کردند به سازماندهی کردن خودشان و ارتش و سلاح و تانک و سلاحهای مختلف را از صدام گرفتند و صدام اینها را مسلح کرد برای اینکه بتواند به مقاصد خودش بیشتر برسد و از اینها در جبهه های مختلف داخل کشور ما و حتی داخل کشور خودش استفاده کرد. اینها در جریان کشتن اکراد در شمال عراق در جریان کشتن شیعیان در جنوب عراق بسیار فعالانه ظاهر شدند و دستشان به خون این افراد در داخل عراق هم آغشته هست.
بعد از جنگ ایران و عراق و پس از آتش بسی که بین دو کشور برقرار شد، منافقین احساس کردند که در عراق عضو زائدی هستند و نمی توانند دیگر مثل سابق برای صدام مفید باشند. برای اینکه اثبات بکنند که هنوز وزنه ای هستند و هنوز می توانند مفید باشند، پیشنهاد دادند که ما بیاییم حمله بکنیم به طرف ایران و به نظر خودشان اینطور آمد که ما اگر بیاییم شروع کنیم ، مردم خودشان می آیند دنبال ما. مردم از جنگ خسته شدند، مردم از کمبودها خسته شدند و می آیند به پشتیبانی ما و می توانیم کشور را تصاحب کنیم.به همین خاطر هم از یک نقطه سرازیر شدن به طرف شهرهای ایران!
طبیعتاً اینها از همان ابتدایی که آمدند، با مقابله مردم مواجه شدند، مردم با اینها به مقابله پرداختند و نیروهای نظامی و مردمی هر دو به زودی اینها را ازپا در آوردند و گروه زیادی از نیروهایشان را از دست دادند.