پیام امام به سردار شوشتری

منبع: خبرگزاری فارس
با وقوع عملیات مرصاد، وی به توصیه ی آیت الله خامنه ای مسؤولیت این عملیات غرورآفرین را بر عهده گرفت و به نقل از شهید صیاد شیرازی، فرماندهی خوبی از خود به نمایش گذاشت، تا جایی که پس از تماس مرحوم حاج سید احمد خمینی با وی و ابلاغ گزارش پیشرفت عملیات توسط آن مرحوم به امام خمینی (ره)، حضرت امام خطاب به سردار شوشتری فرمودند:
«در این دنیا که نمی توانم کاری بکنم؛ اگر آبرویی داشته باشم، در آن دنیا قطعاً شما را شفاعت خواهم کرد.»