منافقین ، بازیچه سیاست های استکبار جهانی

تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایران و اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ، یقیناً زمینه ساز بسیاری از تغییرات بعدی در سیاست داخلی نظام و مناسبات بین المللی خواهد شد. گرچه استکبار جهانی به ناگهان و ناباورانه با این موضع روبرو شد و اقدام جمهوری اسلامی شوکی را بر افکار عمومی مردم دنیا و خصوصاً سران دولت ها وارد ساخت که فرست نشان دادن عکس العمل های حساب شده را از همگان سلب نمود ، لیکن استکبار با تأخیر کوتاهی و ارزیابی و بررسی شرایط نوین ، کلیه امکانات خود را در جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ، بسیج و سعی در تحمیل شرایط خود خواهد داشت .

لذا به منظور پیشگیری از مواجهه با عمل انجام شده و پذیرش شرایط تحمیلی از سوی استکبار جهانی ، از هم اکنون باید به ارزیابی موقعیت و محورهایی که استکبار در اختیار دارد ، پرداخت . البته این محورها بسیار پیچیده و متنوع می باشند ، ولی در این مقاله ما بیشتر سعی در معرفی نقش منافقین جاسوس و وطن فروش خواهیم کرد .

گرچه عملکرد این گروهک جنایکار در ایران باعث شد که پایگاه های داخلی خود را از دست بدهد و هم اکنون در نظر مردم از صدام سفاک لئیم تر و حتی در دیدگاه گروه های فکری مختلف که در مبانی اعتقادی و عملکرد آنها کوچکترین علاقه ای به این رمز و بوم وجود دارد ، منفور و ناپسند هستند ، ولی از آنجا که سیاست استکبار جهانی بر این اصل استوار است که با دمیدن و پرداختن به پیکر نیمه جان جریانات مزدور و خائنین ، آنها را بزرگ جلوه می دهد و کلیه امکانات خود را تحت پوشش این گروه ها علیه انقلاب های مردمی به کار می گیرد . این بار نیز در جریان هشت سال جنگ حق و باطل ، پرداختن به عملکرد خائنامه این گروهک از این دیدگاه ضروری است .

اکنون شرایط جنگ در وضعیتی قرار گرفته است که طرفین ناگزیرند از حداکثر امکانات خود بهره ببرند و دشمن در تنگنایی قرار دارد که مجبور است در اقدامی مذبوحانه کلیه امکانات پنهان و آشکار خود را به کار گیرد . آفتابی شدن منافقین در تک های اخیر دشمن از همین روست ، وگرنه صدام و سرکرده منافقین بسیار مایل بودند تا پایان کار ، این راز بین آنها نهفته باشد و هیچگاه آشکار نگردد ؛ ولی استیصال صدام و فرا رسیدن زمان مذاکرات و لزوم بزرگ جلوه دادن امکانات ، به منظور داشتن دست برتر و اهرم فشار در مذاکرات ، عراق را به اینجا رسانده است که آخرین برگ برنده خود – که در واقع برگی نیست – را مورد استفاده قرار دهد . ولی دشمن به دلیل نیاز و ذلت مجبور است آنها را بزرگ جلوه دهد .

از همین رو بر اساس مقدمه ای که ذکر شد ، ضرورت دارد عملکرد منافقین بدکار را پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، خصوصاً میزان همکاری و مشارکت این جاسوسان وطن فروش را با دشمن متجاوز ، جهت روشن شدن اذهان عمومی بیان کرد . اصولا منافقین در سه محور تا کنون برای دشمن کاربرد داشته اند ، که عبارتند از :

ایجاد جنگ روانی علیه نظام در مجامع بین المللی با زمینه سازی استکبار جهانی در موقعیت های حساس و همچنین در داخل کشور ، خصوصاً هنگامی که دشمن ناجوانمردانه شهرهای ایران را مورد حمله وحشیانه خود قرار می دهد .

نحوه همدستی منافقین در این راستا ، مشخص نمودن محل های حمله دشمن ، قبل و بعد از بمباران ها بود که می توانست موجب گسترش وحشت و اضطراب عمومی شود و فرصت طلبانه در اوج فشار روحی مردم ساکن نقاط بمباران شده ، بلافاصله پس از بمباران با طرح شعارهای ضد جنگ و از این قبیل مایه نگرانی های برخی از مردم را فراهم کردند ، گرچه مردم هوشیار هرگز تحت تأثیر این تبلیغات خائنانه قرار نمی گرفتند ، ولی آنها به خیانت خود جامه عمل می پوشاندند .

قطعاً مردم مسلمان ایران ترورهای وسیع و انفجارهای متعدد و کشتار مردم بیگناه توسط این خائنین به اسرام و مرز و بوم را فراموش نکرده اند که در لحظات حساس شروع جنگ ، اقدامی آشکار در جهت منافع امپریالیسم و حامی فاشیست آنان یعنی صدام بود .

جاسوسی مستقیم برای دشمن و جمع آوری و ارزیابی اطلاعات استراتژیک کشور و فروش آنها به بهای اندک ، حضور در رسانه های گروهی جهان و مشارکت در تهیه طرح های عملیات نظامی و سیاسی با نظام بعثی جنایتکار ، به منظور ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران اقدامی بود که منافقین پس از حضور سرکرده خود و اطرافیانش در بغداد ، خائنانه به طور گسترده به آن پرداختند .

انسجام بخشیدن به نیروهای فعال وابسته به استکبار و مخالف نظام و به کارگیری آنها در مواقع حساس علیه نظام ، ابتدا به صورت منطقه ای در غرب کشور و اخیراً به صورت مزدور ارتش شکست خورده نظام بعث در تک های اخیر ، رذیلانه ترین اقدامی است که از سوی این گروه تبهکار صورت گرفته است .

داستان فوق قطعاً پایان استفاده دشمن از منافقین نخواهد بود ، بلکه آغازی است بر اجرای طرحی جامع که از سوی استکبار جهانی جهت براندازی نظام طراحی شده است . نظام مقدسی که بر دوش توده های مسلمان استوار است و مبشر عدالت اسلامی و مشعل دار آزادی و بیداری ملل مسلمان در جهان پر ظلمت و تاریک می باشد .

در هر صورت حضور بر سر میز مذاکرات بین المللی از سوی جمهوری اسلامی آغاز شرایط نوینی است که نه تنها در وضعیت جبهه های نبرد مستقیماً تأثیر دارد ، بلکه ایجاد کننده شرایطی بسیار حساس و تعیین کننده در افکار عمومی است . شرایطی که باعث به وجود آمدن بسیاری از تفکرات سیاسی و دیدگاه های اجتماعی در درون جمهوری اسلامی و هواداران آن در سرتاسر جهان خواهد شد و نگرش های مختلفی را از سوی ناظرین موجب خواهد گردید .

در این شرایط حساس آنچه جمهوری اسامی به آن نیاز دارد ، وحدت و انسجام ملی و اسلامی جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه رخنه در صفوف ملت فداکار و شهید پرور است و آنچه دشمن در پی ایجاد آن است ، ایجاد تفرقه و نفاق است تا از آن به عنوان یک اهرم برنده در مذاکرات استفاده کند .

منبع:

روزنامه اطلاعات ، یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۶۷