خیال پردازی‌های منافقین برای ۳۰ خرداد

نویسنده: پدرام امینی

هر چند از میزان آرایی که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران کسب کرده، امروز صرفا عددی از آمار و ارقام آن باقی مانده و بسیاری از رای دهندگان به شخص موسوی، از او به سبب سبک و سیاق کاری و مواضعش بعد از انتخابات انتقاد می‌کنند و به عبارتی بسیاری اعتقاد دارند تعداد طرفداران میلیونی موسوی، امروز به شمارگان بسیار اندکی تقلیل یافته است، اما پدرسوختگی و شارلاتانیسم منافقین از یک سو و قحطی طرفدار برای این فرقه از سویی دیگر باعث شده تا سران این گروهک با قبول شکست تمام مضحکه‌هایی که در طول سال‌های گذشته در مورد دعوت به قیام و خیزش و ریزش و تحریم انتخابات و مواردی از این دست به راه می انداختند، راه دیگری در پیش بگیرند و برای بازار گرمی جهت درخواست‌های بی پاسخ خود از مردم ایران، در زمان و اهداف خود شریک مطالبه کنند.

منافقین که از همین امروز می دانند در برابر برنامه ۳۰ خرداد و بزرگداشت سالروز به اصطلاح قیام مسلحانه این فرقه، جوانان، دانشجویان و بطور کلی مردم ایران،‌تنها به مرور یک خیانت خواهند پرداخت و وقعی به گلو پاره‌ کردن‌های آنها برای حضور و شورش و خرابکاری نخواهند داد و از آنجایی که طی سالیان اخیر طرح‌های استفاده از اراذل و اوباش و استفاده از این قماش برای خرابکاری‌های مورد نظر منافقین به جایی نرسید، ‌برای آنکه تنور اتفاقات خرداد را به نفع خود گرم کنند،‌ تلاش می کنند تا از میان اندک طرفداران باقی مانده یکی از کاندیداها که امروز تبدیل به جریان فتنه شده است، ‌برای آشوب‌هایی جدید، سربازگیری کنند و به نام «فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران به خیزش و اعتراض درروزهای۲۰ تا ۳۰ خرداد روز شهیدان و زندانیان سیاسی» تعداد اندک طرفداران انقلاب مخملی نخ نمای سال گذشته را به خیابان‌ها بکشانند و در نهایت تمام ماجرا را برای خود مصادره به مطلوب کنند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده از آنجایی که با فراخوان‌ها و گلو پاره کردن‌های سران فرقه منافقین جهت اعتراض‌های عمومی،‌ حتی مگس‌ها هم به پرواز در نمی‌آمدند و از آنجایی که در آستانه سالگرد انتخابات سال گذشته، در پاره‌ای موارد احتمال ایجاد آشوب از جانب برخی طرفداران افراطی جریان شکست خورده می‌رود، ‌منافقین نیز با علم به این مسئله تلاش می‌کنند با پیش دستی کردن، آشوب‌های احتمالی که رخ خواهد داد را به نفع خود مصادره به مطلوب کرده و از این کلاه برای خود نمدی ببافند. نگاهی به نوشته‌ها و مطالبی که در این زمینه در سایت‌های منافقین منتشرشده به خوبی موید این مطلب است که منافقین درصدد بهره برداری از اغتشاشات احتمالی در این ایام هستند، یعنی با علم به احتمال وقوع این مسئله، تلاش می‌کنند نهایتا ماجرا را درانتهای خرداد به نفع خود تمام کنند. «بنابه گزارشهاى دریافتى در آستانه سالگرد قیام خرداد، مردم در مناطق مختلف تهران از جمله سید خندان، رسالت، نارمک و تهران پارس بانگ الله سر مىدهند. هم‌چنین شبها در خوابگاه دانشگاه ملى، صداى فریادهاى اعتراضى و بانگ اللهاکبر علیه دیکتاتورى آخوندى به گوش مىرسد. در تهران هم‌چنین مردم و جوانان به‌طور گسترده شب نامه‌هایى را در خیابانهاى ولیعصر و محلههاى خود جهت اطلاع رسانى براى شرکت مردم در تظاهرات خرداد توزیع مىکنند.»(۱)

نگاهی به برخی کدها که در مطلب فوق و درسایت‌های منافقین منتشر شده،‌ به خوبی نشان می دهد که لفظ «سالگرد قیام خرداد» عمدا دو پهلو اعلام شده تا چنانچه اتفاقی افتاد و اغتشاشی صورت گرفت، منافقین آن را به نام خود بزنند و در تحلیل‌های پایان ماه خود،‌ خیزش و جنبش را هم به نام خود بزنند و هم اعلام کنند که تنها با دعوت این سازمان بوده که «جوانان وطن» به خیابان‌ها آمده‌اند.

البته شدت هیجانی که برای ایجاد اغتشاش توسط اغتشاش‌گران، در دل منافقین ایجاد شده است آنقدر زیاد است که در برخی موارد که گمان می‌کنند ممکن است اغتشاشات احتمالی، «طومار رژیم » را در هم بپیچد، از ترس اینکه در انتهای این طومار پیچی نامی از آنها برده نشود و سهمی به آنها داده نشود، نامی هم از خود می‌برند و نوشابه‌ای هم برای خود باز می‌کنند: «پتانسیل انفجارى جامعه نتیجه سه دهه مبارزه و مقاومت مردم ایران و آلترناتیو سازمانیافته آن مىباشد که با اعدام ۱۲۰هزار تن از اعضاى این مقاومت گزینه و راهحل دموکراتیک براى تغیر رژیم ملایان را روى میز زنده نگاه داشته است.»(۲)

شدت بدبختی منافقین امروز به حدی رسیده که برای سالگرد شورش ۳۰ خرداد که آن را عصاره تمام قیام‌ها می دانند، تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد سبزهای ورشکسته گذاشته‌اند. ببینید بدبختی تا چه حد است که منافقین فلک زده برای دعوت به شورش‌‌های خرد و کوچک در خرداد ماه،‌ زورشان نمی‌رسد و با مخفی کردن آرم سازمان تروریستی خود، نماد افراطیون شکست خورده سال گذشته – رنگ سبز – را برای تحریک به شورش،‌ در سایت‌های خود قرار می‌دهند.

وای به حال این جمعیت بدبخت و مفلوک که تنها می‌تواند با زور پول،‌ برخی از چهره‌های اروپایی و عراقی را با خود همراه کند و عرضه بسیج عمومی کردن حتی ۵۰ نفر را هم ندارد.

پی نوشت

۱ و ۲ سایت‌های منافقین