سی خرداد،مبداءتاریخ جنایت(6)

منبع: چشم انداز ایران - شماره ۴۷ دی و بهمن ماه ۱۳۸۶، چهارم ژانویه ۲۰۰۸
خرداد ۶۰؛ غرور ناشی از پیشتاز انگاری

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمدجعفر سعیدیان فر

- درسال ۱۳۶۰ من هنوز سپاه بودم و در آخر سال۶۰ از سپاه رفتم. اینها افراد را ترور می‌کردند تا متوجه شدم خود مرا هم می‌خواهند ترور کنند. دو بار به من تیراندازی شد. یک تیم از آنها را که دستگیر کردند. به زندان رفتم تا با آنها صحبت کنم. جوانی بود که به او گفته بودند من پسر یک خان در گرگان و زمین‌دار هستم، یعنی این مسائل را به او گفته بودند. تحلیلی که به او داده بودند یک تحلیل طبقاتی بود و واقعیت ماجرا را در مورد من نگفته بودند.
- تحلیل من این بود که آنها خودشان می‌خواهند کار را به اینجا بکشانند. مثل این زمان که ما فکر می‌کنیم برخی می‌خواهند در داخل، زمینه را برای جنگ مهیا کنند. آن زمان هم همین احساس را داشتم که خودشان دنبال ایجاد تضاد و خشونت هستند و حتماً تحلیل آنها هم این بود که با تعدادی روزنامه‌ و هودارانی که دارند می‌توانند موفق شوند. در صورتی که هرکس نگاه می‌کرد می‌دانست اینها موفق نمی‌شوند.
گفت وگو با لطف الله میثمی

نشریه چشم انداز ایران شماره ۶۹
- پس از انقلاب در فضای آزادی، تمام گروه‌های مسلحانه بی‌منطق شدند و فردی که نام او را نمی‌برم، ولی قهرمان مقاومت در دوران شاه بود و پس از انقلاب دستگیر شده بود به من گفت وقتی به زندان رفتم متوجه شدم کار من اشتباه بوده و وقتی توده‌ها در صحنه هستند و پشت امام، چرا باید اسلحه می‌کشیدم.
- بهمن برومند معروف به پدر مارکسیست‌های خارج گفته بود اشتباه ما، ذاتی ما بود، چون فضا آزاد بود و ما نباید مبارزه مسلحانه می‌کردیم.