به حمایت از رئیس جمهور و در پناه پلیس در آمریکا و انگلستان برگزار شد

تظاهرات هواداران مجاهدین خلق در واشنگتن و لندن
روز شنبه همزمان با درگیری های وابستگان ابرقدرت ها در داخل ایران هواداران مجاهدین خلق به دعوت قبلی این سازمان در خیابان های مرکزی لندن دست به یک راهپیمایی زدند. تظاهر کنندگان که از حمایت پلیس انگلیس برخوردار بودند و تعدادشان به ۲۰۰ نفر می رسید و به صورت مارش راه می رفتند، شعارهایی با صدای بلند و با زدن دست ها به هم در محکوم کردن دولت و ارتجاع و امثال آن می دادند.
تظاهرکنندگان پس از طی یک مسیر طولانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران اجتماع کردند و با دادن شعارهایی به حمایت از رئیس جمهور قصد اشغال سفارتخانه را داشتند که با هوشیاری دانشجویان مسلمان نقشه آنان خنثی شد و تظاهر کنندگان بدون درگیری متفرق شدند.
تظاهرکنندگان عکس هایی از بنیانگذاران اولیه و رجوی و عکسی از آیت الله طالقانی و یاسر عرفات حمل می کردند.
صبح دیروز انجمن دانشجویان مسلمان در آمریکا در شهر های واشنگتن(دی-سی)، لوس آنجلس و هوستون در آمریکا و شهر اتاوا در کانادا به پشتیبانی از رئیس جمهور و برعلیه نظام جمهوری اسلامی و نهاد های انقلاب تظاهراتی برپا کردند.
در تظاهرات واشنگتن هواداران حزب رنجبران، پیکار و چریک ها و ملی گراهای فراری به دعوت انجمن مذکور در آن شرکت داشتند.
تظاهر کنندگان که تعداد آن ها حدود ۱۵۰ نفر بود، ضمن راهپیمایی کوتاهی به دادن شعارهایی به نفع رئیس جمهور و برعلیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در این تظاهرات خبرنگار خبرگزاری پارس هنگام تهیه خبر به جرم عکسبرداری مورد ضرب و شتم تظاهرکنندگان قرار گرفت و دوربین وی ربوده شد.
در حالی که پلیس فاشیست آمریکا که شاهد جریان بود کوچکترین اعتنایی به موضوع نکرد.
تظاهرکنندگان با صحنه سازی سعی داشتند که پلیس را تحریک کنند که خبرنگار را دستگیر نماید. توافق ضمنی پلیس فاشیست با گردانندگان تظاهرات که اعضای به اصطلاح دانشجویان مسلمان هستند بسیار قابل توجه بود.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی ۱تیر۱۳۶۰