مریوان کردستان

  • شهید غلامرضا صادقیان‌هامانه

    Sadeqian

    شهید غلامرضا صادقیان‌هامانه سال 1341 در میبد متولد شد. کارگر بود، اخلاقی نیکو و پسندیده داشت. باشروع جنگ تحمیلی و ناامنی در غرب کشور به آنجا رفت و سرانجام در 1 بهمن 1359 در منطقه‌ی عملیاتی مریوان کردستان مورد اصابت چندین ترکش قرار گرفت و به شهادت رسید.

    زندگی نامه شهید غلامرضا

    ...