کارنامه سیاه 5

عنوان:      کارنامه سیاه 5
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      64
نویسنده:      دادستانی انقلاب اسلامی تهران
شابک:      54454
تعداد صفحات:      123
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

چگونه تروریست شدم ؟ ( کارنامه سیاه 5 )

تاریخ انتشار : دی 1363

عناوین موجود در این کتاب :

تشکیل میلیشیا - نقش شوم میلیشیا - استفاده از گذشته به اصطلاح پر افتخار !! قدم های اولیه من در سازمان منافقین - مظلوم نمائی ، انگیزه دیگری برای جنایت - در امجدیه چه کردیم ؟ - صله رحم ( یا اوج عواطف سازمانی ) - محورهای پرورش تروریست - برخی از روشهای منافقین برای فریب جوانان - نقش تبلیغات ریاکارانه منافقین - انگیزه های پیوستنم به منافقین - احساسات یکی از عوامل فریب - عقده ها و کینه های کاذب - شهوت پرستی و ارضاء آن در سازمان - پر کردن خلاء فکری - به هر کسی آن چیزی را می دادند که می خواست - نقش زندگی نامه ساختگی معدومین در تحریک احساسات - هوای نفس ، عاملی برای پیوستن به منافقین - اطلاعات کور تشکیلاتی ، حربه کارساز نفاق - ما ابزاری بی اراده بودیم - حصار تشکیلاتی حصار بردگی نفاق - در حصار نفاق امکان فکر کردن نبود حصار ، در فاز نظامی - نقش سلاح در پرورش تروریست - بستن راههای بازگشت ، یکی دیگر از حربه های منافقین - خانه تیمی یا لانه فساد - آموزش های پرورش تروریست - سلاح پس از 30 خرداد - می خواستیم مردم مطیع ما باشند - تروریستها را بی رحم با می آوردند - شناسائی افراد خانواده را برای ترور آنها می دادیم - شایعه پراکنی در خدمت تروریسم - همه خطوط در جهت پرورش جنایتکار بود - من چگونه جذب منافقین شدم - به من مسئولیتهای کاذب می دادند - برای ارضاء خواسته هایم ، اطاعت تشکیلاتی را یاد گرفتم - ارزش ما بسته به میزان اطاعتمان از سازمان داشت - دروغ گفتن را از سازمان آموختم - توجیه باطل را هم سازمان به من یاد داد - گام به گام در تشکیلات حل می شدم - فعالیتهای من در مدرسه - در عمل چه چیزهایی را آموختم - درس خیانت و دزدی را هم بما دادند - از عاطفه خانواده ها سوء استفاده می کردیم - در مراسم و راهپیمایی ها ما را مقابل مردم قرار می دادند - ایجاد آشوم و بلوا - درگیری های قبل از 30 خرداد - در این درگیری ها برای رودرروئی با مردم تجربه کسب کردم - فاجعه 30 خرداد - دیگر کاملا در دامان منافقین بودم - ورود من به بخش نظامی - من یک تروریست شدم .

Book Library, by OrdaSoft!