عبور از سازمان

عنوان:      عبور از سازمان
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      34
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      98494
تعداد صفحات:      115
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

عبور از سازمان (مجید شریف واقفی به روایت اسناد)

در تاریخ انقلاب اسلامی تاریخچه ، عملكرد و تغییر مواضع سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از موضوعات مهم و قابل بحث می باشد . شكل گیری سازمان مجاهدین گرچه در ابتدا با استقبال نیروهای انقلابی مواجه شد ، لیكن در سال 1354 با تغییر مواضع و قبول ماركسیسم به عنوان ایدئولوژی خود آثار منفی بسیاری بر جای گذاشت ؛ ضمن این كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلفات و صدمات بسیاری به جامعه و نظام نوپای وارد ساخت .

مركز اسناد انقلاب اسلامی به منظور تبیین تاریخچه و بررسی تحولات درونی سازمان مجاهدین ، در ادامه آثاری كه در همین رابطه منتشر كرده است ، طرح زندگی مجید شریف واقفی را با تمركز بر تغییر مواضع این سازمان به انجام رسانده و در اختیار محققان و پژوهشگران تاریخ معاصر قرار می دهد .

ناخالصی فكری و اندیشه اولیه در سازمان مجاهدین علیرغم تقید بنیانگذاران آن به شریعت ، در سیر خود ایدئولوژی اسلامی را كنار گذاشت و در سال 1354 به تغییر مواضع سوق داد . مجاهدین مسلمانی هم كه در مقابل این تغییر ایستادگی نمودند همچون شریف واقفی و دكتر لبافی نژاد توسط سازمان به قتل رسیدند .

در این پژوهش زندگینامه و فعالیت های شریف واقفی در سازمان و مقاومت او در برابر تغییر مواضع و سرانجام چگونگی ترور وی توسط سازمان به روایت خاطرات و اسناد تبیین خواهد گردید كه بخشی از تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی است .

Book Library, by OrdaSoft!