واپسگرا

عنوان:      واپسگرا
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      21
نویسنده:      رضا اسدی
شابک:      71254
تعداد صفحات:      115
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

نگارنده در این کتاب با بررسی نقش ایدئولوژی در سازمان ها و گروه ها ، ازدواج ها و طلاق های تشکیلاتی ، انقلابات تشکیلاتی ، نحوه کنترل نیرو ، نگاهی به جامعه بی طبقه توحیدی از دیدگاه سازمان نموده و پس از تحلیل جایگاه انتقاد در سازمان ، استراتژی مسلحانه مجاهدین خلق را به بوته نقد می کشد .

۳۰ خرداد ۱۳۶۰ ، فرار رجوی به فرانسه ، عدم موفقیت شورا ، رفتن به عراق از جمله موضوعات نقد شده است ، همچنین در این نوشتار عوامل عمده شکست مجاهدین در عراق ، ریزش نیرو ، فاز شکنجه ، تبعید و زندان اعضاء ، بررسی و تحلیل شده است .

Book Library, by OrdaSoft!