10 روز خونین

عنوان:      10 روز خونین
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      2078
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      000000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

پس از تصويب بررسی طرح عدم كفايت سياسی بن يصدر در مجلس شورای اسلامی، منافقین كه م یپنداشتند بهانه و فرصت مناسبی برای اعلام شورش عليه امام و نظام جمهوری اس المی به دست آورد هاند به سرعت به تدارك و آماد هسازی حركتی مسلحانه و وسيع و گسترده در 30 خرداد 1360 پرداختند. ساعت 4 بعدازظهر 30 خرداد 1360 منافقین با سلاح سرد و گرم به جان مردم افتادند و خیابا نهای طالقانی، ولیعصر، انقلاب، سهروردی و میدان فردوسی تهران و شاهد حملات آنان بود. منافقین فكر میك‌ردند قبل از سقوط بن یصدر شهر را به سقوط خواهند كشید و مانع سقوط بن یصدر خواهند شد. آ نها شهر را در آتش و دود سیاه كردند و د هها نفر را به شهادت رساندند و صدها تن را نیز مجروح ساختند.
رجوی به هوادارانش گفته بود كه ظرف چند روز، شهر را تسخیر خواهد كرد. اما بعد مشخص شد كه او در محاسباتش دچار اشتباه شده است. آن مانور مسلحانه از ساعت 4 بعد از ظهر شروع شد و اوایل شب شكست خورد!
در این گف توگو ریشه ها و روند این جریان با آقای دکتر قاسم قنبری مدرس دانشگاه، مدیر کل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال وب ختیاری و مازندران و مدیرکلا سبق صداوسیمای کرمانشاه و خراسان جنوبیب هب حث گذاشته شد که درا دامه م یخوانید.

Book Library, by OrdaSoft!