ربایش و ترور یک کرد توسط گروه تروریستی پژاک

سال 1398
0925477
تاریخ: 1398/02/13

گروه تروریستی پژاک، با ورود به روستای «دیم قشلاق» شهرستان ماکو، یکی از اهالی روستا به نام «تاج‌الدین میرزایی آتشگاه» را ربایش و از خانواده او تقاضای 500 میلیون تومان پول می‌کند. تروریست‌ها پس از ربایش وی او را از مرز کشور به سمت کردستان عراق خارج می‌کنند. پس از ناتوانی خانواده فرد ربایش‌شده در پرداخت پول، پژاک در تاریخ  26 اردیبهشت وی را به قتل می‌رساند و جنازه مثله‌شده او را در منطقه بر روی تپه رها می‌کند.

054

 

شهر
ماکو
تاریخ واقعه
1398/02/13
نوع عملیات تروریستی
ربایش
گروهک تروریستی
پژاک
تعداد شهدا
1 نفر
منبع
گزارش سال تروریسم در جمهوری اسلامی ایران؛ 1398
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25