حمله مسلحانه ضدانقلاب به یگان‌های ارتش در پیرانشهر

آبان 1358
303030
تاریخ: 1358/08/02

شهر: Piranshahr, Iran

ضدانقلاب مسلح به یگان‌های ارتش در پیرانشهر حمله کردند که با پاسخ این یگان‌ها روبه‌رو شده، مجبور به عقب‌نشینی شدند.

 

آدرس
Piranshahr
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25