تیراندازی عناصر ضدانقلاب در حوالی رودخانه بهمن‌شیر آبادان

آبان 1358
029
تاریخ: 1358/08/01

عناصر ضدانقلاب در حوالی رودخانۀ بهمن‌شیر آبادان تیراندازی‌هایی کردند که با اعزام پاسداران به محل، مهاجمان متواری شدند. در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

 

آدرس
Bahmanshir River
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25