صید ماهی گندیدۀ منافقین از آب گل‌آلود سیل

ShowImagesashx

رخداد کم سابقه سیل در یک ماه اخیر در بسیاری نقاط کشور در کمال تاسف منجر به خسارات عظیم در بخش های مختلف گشته و جامعه ایران را با شوک ناشی از مواجهه با یک حادثه طبیعی کم سابقه مواجه ساخت. در چنین شرایطی و با توجه به تمرکز عمده نهادهای مختلف و همت والای مردم بر کمک به آسیب دیدگان سیل، فرصت مناسبی برای گروهک منافقین پدیدار شد تا با بهره گیری غیراخلاقی و ضدانسانی از شرایط ایجاد شده به تولید و انتشار شایعات و خبرهایی کاملا کذب به قصد تهییج مردم برای مقابله با افراد و گروههای یاری رسان و نمایش یک رویارویی جدی میان مردم و نهادهای حاکم بپردازد. چنانکه بررسی منشا و ریشه های اخبار دروغین و تبلیغات کذب در مناطق سیل زده نشان می دهد که غالب این شایعات از لانه منافقین در آلبانی تولید و توسط پروپاگاندای رسانه ای این سازمان پروموت می شود.

نکته تاسف بار و منزجرکننده ماجرا این است که آنچه در میان این حوادث برای این گروه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار نیست توجه و رسیدگی به وضعیت ناراحت کننده مردم این نواحی است و بهره گیری ناجوانمردانه از این شرایط بیش از هرچیز یادآور خوی فرصت طلبانه و غیرانسانی رهبران این سازمان است. چه آنکه در چنین شرایطی آنچه بیش از هر چیز باید مورد عنایت قرار گیرد رسیدگی به وضعیت آسیب دبدگان و کاهش آلام و جبران خسارات به طرق مقتضی و تا حد امکان است.

اصولا در حوادثی از این دست که نظام اجتماعی و زندگی روزمره مردم در یک محدوده جغرافیایی برای مدتی دستخوش دگرگونی می شود (خواه در نتیجه حادثه ای طبیعی یا رخدادی عامدانه و برنامه ریزی شده) مردم مناطق آسیب دیده علاوه بر تحمل خسارات مادی در ابعادی همچون تخریب مسکن و انهدام اموال و دارایی ها و در نتیجه بروز فقر مطلق و نداری، متحمل خسارات غیرمادی ناشی از مواردی مثل مرگ یا ایراد جراحات شدید به اطرافیان، از هم گسیختگی نظام خانواده و اجتماع و بهم ریختگی برنامه و نظم زندگی افراد می گردند که همین مساله سبب بروز آسیب های گاها غیرقابل جبرانی در حوزه بهداشت روانی افراد و بروز مشکلات ناشی از آن در قالب هایی همچون افزایش تنش و درگیری، میل به پرخاش و تخلیه فشارهای عصبی، خودکشی و سایر آسیب های مرتبط با این حوزه می گردد.

طبیعتا از کسی که به طرفه العینی جان و مال و زندگی خود و اطرافیان خود را در معرض نابودی و انهدام دیده و زندگی و حاصل دسترنج خود را طعمه امواج خروشان سیل یافته است نمی توان توقع داشت تا در این شرایط با آرامش و تمرکز کامل به تعقل در باب بهبود شرایط زندگی خود بپردازد. گذر از یک زندگی آرام به شرایط متزلزل و ناپایدار اجتماعی افراد را در معرض فشارهای سهمگین روانی و فقدان انسجام ذهنی در تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار می دهد. این تزلزل و ناپایداری، شرایط مطلوبی برای گروههای فرصت طلب فراهم می آورد تا به پی ریزی و پیگیری اغراض ضداجتماعی خود با تولید و انتشار شایعات و اخبار کذب، مردم آسیب دیده را در برابر نهادهای عمومی (که اساسا فلسفه وجودی شان خدمت به اجتماع است) قرار دهند.

گزاره هایی همچون تعمدی بودن برخی اقدامات، تبعیض در کمک رسانی و حتی اجحاف در حق قومیتها از طریق هدایت مسیر سیل به برخی مناطق، تقصیر یا قصور گسترده کارگزاران دولت و بی تفاوتی در رسیدگی به وضعیت مردم از سوی دولت و ... در روزهای اخیر به کرات در پروپاگاندای رسانه ای منافقین مورد اشاره قرار گرفته است. طبیعتا چنانکه مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی نیز بدان اشاره نموده برخورد با اهمال کنندگان و تصمیم سازی های خطا بنحو مقتضی در چارچوب قانون و بدون اغماض باید صورت گیرد. این مختصر هم بدنبال نفی خطاهای احتمالی در حوزه های مختلف اعم از پیشگیری، مدیریت بحران و تسهیل شرایط پس از بحران نیست. لیکن برخی ادعاهای مطرح توسط دستگاه رسانه ای منافقین به واقع مضحک و غیرمنطقی بنظر می رسد.

حقیقتی که نمی توان آنرا کتمان نمود بی سابقه بودن میزان بارشها در برخی مناطق همچون لرستان (از زمان ثبت داده های هواشناسی) و خوزستان (بارش هایی با دوره بازگشت دویست ساله) بود. لذا بی تردید تحت هرشرایطی سیل بوقوع می پیوست خطاهای احتمالی صرفا می توانست در تشدید وضعیت و میزان آسیبهای وارده تاثیرگذار باشد. در چنین شرایطی ترویج برخی شایعات و پذیرش آن مثلا در مورد ممانعت از ورود سیلاب به تاسیسات نفتی در هورالعظیم چه به لحاظ منطقی و چه از منظر محیطی حقیقتا جای تعجب دارد. کدام عقل سلیمی می پذیرد که دولتی در ازای ممانعت از ورود آب به تاسیسات نفتی (با بازدهی تولید روزانه نهایتا چندهزار بشکه) آب را به مناطق مسکونی مردمی منحرف سازد که خود وظیفه حفاظت از آنها و جبران خسارات احتمالی را برعهده دارد؟! بویژه که منطقه تحت حفاظت کانون اصلی داخلی در ایجاد گرد و غباراست و ورود آب به چنین منطقه ای دستکم یکی دوسال ریزگردها و خسارات عظیم ناشی از آنرا مهار می کند. به همین صورت باورمندی به این شایعه که دولت برای حفظ منافع خود درصدد انحراف عامدانه آب به سمت مناطقی است که عمدتا هموطنان عرب زبان ما در آن سکنی گزیده اند، ضمن آنکه به روشنی با هدف نهایی ایجاد تقابل میان دولت و شهروندان صورت می گیرد، حقیقتا مضحک است. باور به این تحلیلها به معنای  پذیرش فقدان مطلق حس مسئولیت پذیری، تخصص و خبرگی نیروهای دولت و نیز عدم وجود ذره ای تعقل و هزینه-فایده در تصمیمات دولت است.

موج سواری و بهره گیری از این شرایط برای تسویه حساب های سیاسی از ناحیه هر فرد یا گروه سیاسی منتها الیه رذالت و بی اخلاقی است. لذا بر نهادهای مسئول و نیز سازمانهای مردمی است که با درک شکنندگی چنین فضاهایی و ناپایداری و تزلزل وضعیت تا حد امکان برای مقابله با ترویج چنین شایعاتی از رهگذر ایجاد کانال های ارتباطی مستقیم با مردم، گزارش دهی و نمایش صادقانه تلاش های صورت گرفته، اقدام در جهت جبران خسارات تا حد امکان و به نحو مقتضی و توجه به بهداشت روانی آسیب دیدگان، اقدامات لازم را صورت داده و بر تقویت پیوند میان دولت و شهروندان کوشا باشند.          

    


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9596660&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25