نمایش 1 - 30 از 17159
  نام نام خانوادگی نام پدر استان تولد تاریخ تولد شغل تاریخ شهادت نحوه ترور شهر شهادت مکان شهادت جنسیت
سیروس اباذری اسکوئی عباسقلی آذربایجان شرقی 1344/02/05 سرباز 64/05/12 حمله مسلحانه نقده نامشخص مرد
اکبر اباذری شهرضا اسماعیل اصفهان 1343/02/08 سرباز 62/11/16 حمله مسلحانه بانه نامشخص مرد
نجیب اباذری گورچین قلعه حاجی آقا آذربایجان غربی 1338/03/17 سرباز 59/11/01 حمله مسلحانه سنندج نامشخص مرد
علی اصغر ابارشی رمضان علی خراسان 1341/07/03 63/06/30 حمله مسلحانه جلفا کردستان مرد
غلامحسین ابافت سیدلازم چهارمحال و بختیاری 1332// کارمند 57/05/28 بمب گذاری آبادان سینمارکس مرد
شهمراد ابدالی چراغ پاپیاحمد لرستان 1330/04/11 راننده پایه دو 65/09/21 حمله مسلحانه بوکان بوکان مرد
عبدالله ابرازه عین الله آذربایجان شرقی 1309/06/09 کشاورز 61/09/09 حمله مسلحانه میاندوآب تپه دشت مرد
وارتان ابراهامیان نرسس اصفهان 1339/01/01 سرباز 58/08/01 حمله مسلحانه سنندج کردستان مرد
قربانعلی ابراهیمی رستم‌علی 1386 ترور نامشخص مرد
ابوالقاسم ابراهیمی قربانعلی 1388 ترور نامشخص مرد
عبدالله ابراهیم یدالله تهران 1325/02/08 نظامی 60/03/30 ترور تهران چهارراه ولیعصر مرد
موسی ابراهیم محمد آذربایجان غربی 1324/01/01 مبارزعراقی 62/09/05 حمله مسلحانه اشنویه نامشخص مرد
اکبر ابراهیم پور رحیم مازندران 1342/06/02 سرباز 63/04/27 حمله مسلحانه نامشخص مرد
بایزید ابراهیم پور صالح آذربایجان غربی 1348/03/05 پیشمرگ کرد 62/01/20 حمله مسلحانه سردشت جاده مس مرد
حاجی ابراهیم پور ابراهیم آذربایجان غربی 1289/04/09 پیشمرگ کرد 62/02/03 حمله مسلحانه سردشت نامشخص مرد
حسن ابراهیم پور رضا آذربایجان غربی 1340/02/10 دولتی 61/01/23 حمله مسلحانه بوکان بژکان مرد
حسین علی ابراهیم پور عزیزالله مازندران 1343/09/03 پاسدار 62/04/15 حمله مسلحانه نامشخص مرد
سلطان ابراهیم پور مراد آذربایجان غربی 1343/03/04 75/05/21 حمله مسلحانه پیرانشهر نامشخص مرد
عباس ابراهیم پور علی اکبر آذربایجان غربی 1330/07/11 دولتی 62/03/07 حمله مسلحانه سنندج کامیاران مرد
علی ابراهیم پور محمود آذربایجان غربی 1333/12/05 76/08/19 اعدام نامشخص مرد
قربانعلی ابراهیم پور خلیل آذربایجان شرقی 1340/02/12 سرباز 62/06/04 حمله مسلحانه سقز پایگاه سوته مرد
محمدتقی ابراهیم پور اسماعیل آذربایجان شرقی 1340/09/21 سرباز 60/03/21 حمله مسلحانه سقز سقز مرد
رحیم ابراهیم پورخیاطی ابراهیم آذربایجان شرقی 1339/01/11 پاسدار 60/06/16 ترور تبریز تبریز مرد
هوشنگ ابراهیم پورمقدم ابراهیم آذربایجان غربی 1336/09/18 دولتی 70/05/07 حمله مسلحانه نامشخص مرد
علی اکبر ابراهیم نژاد حضرتقلی خراسان 1340/10/15 سرباز 61/02/11 حمله مسلحانه کردستان مرد
محبوب ابراهیم نژاد محمد آذربایجان غربی 1316// دولتی 61/08/18 حمله مسلحانه ارومیه کورانه مرد
قنبر ابراهیم اژدری علی آذربایجان غربی 1328/07/15 معلم 58/01/31 حمله مسلحانه نقده نقده مرد
پرویز ابراهیم آبادی محمد قزوین 1349/10/12 پاسدار 69/05/08 حمله مسلحانه نامشخص مرد
محمد ابراهیم حسین ابراهیم آذربایجان غربی 1336// پیشمرگ کرد 63/02/12 حمله مسلحانه پیرانشهر نامشخص مرد
سیف الله ابراهیم خانی حاج آقا همدان 1336/09/05 پاسدار 59/11/20 حمله مسلحانه کامیاران کامیاران مرد